Join Us  人才招聘

RECRUITMENT

 • 【招聘】设计工程师

  职位名称:设计工程师     职位类型:全职     工作经验:3年以上     学历要求:本科     招聘人数:1名

  6 2017-02-22
 • 【招聘】研发项目经理

  职位名称:研发项目经理     职位类型:全职     工作经验:3年以上     学历要求:本科     招聘人数:1名

  4 2017-02-22
 • 【招聘】华东区销售经理

  职位名称:华东区销售经理     职位类型:全职     工作经验:3年以上     学历要求:本科     招聘人数:1名

  8 2017-02-22